„Viestartas“ vardo suteikimo dešimtmetį paminėjo su trenksmu

04

Gruodis

„Viestartas“ vardo suteikimo dešimtmetį paminėjo su trenksmu

 
 
   Paskutinė rudens diena, lapkričio 30-oji, Pakruojo kultūros centro kolektyvams bei žiūrovams įsiminė ilgam. Pakruojo kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Viestartas“ (vadovas Vytautas Lukošiūnas) minėjo „Viestarto“ vardo suteikimo orkestrui dešimtmetį. 
Sukakties proga pučiamųjų instrumentų orkestras savo ištikimiems žiūrovams dovanojo gražiausius kūrinius. Ir ne tik. Kartu  koncertuoti pasikvietė solistes Ariną Janeliūnienę ir Mariją Kacilevičiūtę, uždainavo ir kolektyvo narė Vakarė Vasiliauskaitė.
Viso koncerto metu orkestro vadovas bei kolektyvo nariai nespėjo priiminėti sveikinimų bei dovanų. 
   Pirmieji orkestrą pasveikino „krikštatėviai“ - Pakruojo rajono savivaldybės Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių vedėja Birutė Vanagienė bei Romas Medzveckas. Vedėja prisiminė, kad vardą, „prilipusį“ orkestrui, pasiūlė paveldosaugininkė Valentina Alekseriūnaitė, o jiems su tuometiniu vicemeru Romu teko garbė tik pabūti oficialiais „vardatėviais“.  Už aktyvų dalyvavimą orkestro veikloje bei renginiuose, garsinančiuose Pakruojį,  vedėja  Birutė įteikė padėkas šiems kolektyvo nariams: Vakarei Vasiliauskaitei, Tomai Stanevičiūtei, Linui Katiliui, Karoliui Sudariui bei Dariui Skrudupiui. 
   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Erika Kižienė perdavė ne tik asmeninius savo vyresniųjų vaikų, buvusių orkestrantų, linkėjimus, bet ir įteikė kolektyvo vadovui Vytautui Lukošiūnui Pakruojo rajono savivaldybės mero Sauliaus Gegiecko padėką, o jauniesiems muzikantams – didžiulį tortą. 
    „Viestartą“ sveikino LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas su padėjėju Alvydu Žuvininku, įteikdami kiekvienam kolektyvo nariui po gertuvę, Pakruojo seniūnijos seniūnas Saulius Margis, J. Pakalnio muzikos mokyklos direktorė Nijolė Pupinienė ir mokytoja Larisa Šiaulienė, Pakruojo kultūros centro direktorė Renata Budrienė, padėkojusi Arinai ir Marijai už puikų renginio programos papildymą,  Pakruojo kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų atstovai, buvę „Viestarto“ muzikantai ir dabartinių orkestrantų tėveliai. Visi negailėjo šiltų padėkos ir palaikymo žodžių kolektyvo vadovui ir sielai Vytautui Lukošiūnui. 
   Karštais plojimais žiūrovai ilgai dėkojo pučiamųjų orkestrui „Viestartas“ už puikų koncertą. Skirstydamiesi vieni kalbėjo, jog „Viestartas“ – Pakruojo garbė, kiti žadėjo prisijungti prie kolektyvo narių. 
  Na, o orkestrantai šventę užbaigė smagioje bendraminčių kompanijoje uoliai naikindami saldžiąsias dovanas ir brandindami naujas kūrybines idėjas. 
 
Pakruojo kultūros centro informacija