Klovainiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

29

Sausis

Klovainiuose paminėta Laisvės gynėjų diena

  Lietuvių tautos laisvė išpirkta garbingų ir didžiadvasių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Tikrąjį mūsų tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų: apie 700 žmonių buvo sužeisti, 14 žuvo. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir pagerbdami jų žygius minime Laisvės gynėjų dieną.

  Klovainiuose minint 1991-ųjų sausio 13-osios įvykius pasidalinta Lietuvos rašytojų ir poetų mintimis apie Laisvę ir Tėvynę bei klovainiečių atsiminimais apie skaudžius tos dienos įvykius. Pasidžiaugta, kad miestelyje gyvena Laisvės gynėjas klovainietis Gidas Špakis, kuris 1992 m. apdovanotas sausio 13-osios atminimo medaliu už nuopelnus ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Gidas tarnavo Krašto apsaugoje ir tų skaudžių įvykių laikotarpiu saugojo Aukščiausiąją Tarybą. Minėjimo metu skambėjo B. Brazdžionio, E. Mieželaičio, A. Sučylienės, A. Miškinio, K. Korsako ir kt. poetų eilės. Programoje dalyvavo skaitovai - Stasė Čepaitienė, Rita Kirkilienė, Stefa Dovydauskienė, Jurgita Vyčienė, Vida Grigaliūnienė, Dalia Čeponienė, Sonata Liukpetrienė, Vaida Laurikietė.  Muzikinį foną kūrė naujai susikūręs duetas - Ingrida Jezdauskienė ir Vaida Laurikietė (vadovas Audrius Jezdauskas).

 

  Informaciją parengė Pakruojo KC Klovainių skyriaus vadovė Sonata Liukpetrienė

 

Nuotraukos Vidos Grigaliūnienės