Kviečiame aplankyti parodą

29

Sausis

Kviečiame aplankyti parodą

Nuo sausio 30 d. iki vasario 15 d. Pakruojo kultūros centre veiks dailininkės, muzikantės, kompozitorės, vienintelio Lietuvoje holistinio judėjimo teatro „S“ įkūrėjos, mąstytojos, Šiauliuose gyvenančios ir kuriančios Zitos Vilutytės (g. 1970 m.) tapybos darbų paroda „Pas De Deux su savo siela“.

Iš Mindugo Peleckio publikacijos: Holistinė muzika: plačiau atmerktos akys (2) www.kulturpolis.lt
„...Judėjimo menas, kurį akcentuoja Z. Vilutytė, ir šios publikacijaus autoriaus stebėti Holistinio judėjimo teatro „S” vaizdo klipai kelia asociacijas su dervišų šokiais, kurie itin svarbūs islamo mistikams sufijams. Šokiai sukantis ratu - itin svarbi praktika sufijų ordinui „Mevlevi” iš Turkijos. Šį vieną žymiausių sufijų ordinų 1273 m. įkūrė persų (tadžikų) poetas, islamo teisės žinovas ir teologas Mawlana Janal-ad-Din Muhammadas Rūmi’s (1207 - 1273), paprastai vadinamas tiesiog Rumi („romėnas”, nes gyveno Anatolijoje, kuri kaidaise priklausė Romos imperijai). Sukimasis ratu – bandymas pasiekti harmoniją su pasauliu, suvokti jo cikliškumą. „Pirmą kartą išgirdęs dievišką šauksmą, sufijus suvokia esantis skausmingai atskirtas nuo būties šaltinio. Mistinė kelionė – tai paprasčiausias sugrįžimas prie natūralios žmonijos būsenos; panašios doktrinos laikėsi ir budistai”[23].
Apibendrinant visą Z. Vilutytės kūrybą, kuri yra holistinė, visuminė jau savo esatimi (apima muziką, teatrą, performansą, šokį, dailę, muzikos klipų kūrimo meną) galėtume jos pačios žodžiais: „Kažkas stato, grindžia, asfaltuoja kelius sau ir kitiems, tačiau tuose keliuose nebeželia žolė, nebėra gyvybės juose, nebėra ir meilės. Mes renkamės nepramintą kelią, per kalnus, upes ir pievas, smėlynus ir debesis, nes visada šviečia žvaigždė. Kas yra holistinis menas? Tai visų pirma evoliucijos procesas, kuris skleidžiasi virsmas po virsmo. Ne viena kryptimi, o visomis įmanomomis kryptimis iš karto. Tai tarsi gėlės žiedas, mandala. Kiek žiedlapių atsiskleidžia vieno virsmo metu, priklauso nuo kūrėjo meistriškumo, jo dvasinio lygmens. Kiek jis sugeba ištirpti kūrybos procese, susilieti su erdve, kurioje jis yra, prisipildyti ir virsti nauja kokybe. Kūryba – tai buvimo esmė. Holistinis kelias – tai vienas iš kelių, kuriuo galima eiti. Tai - ėjimas per lyną, žingsnis po žingsnio, kuris vėliau perauga į šokį, nes išlaisvina nuo įtampos, gydo, dovanoja laisvę ir visiškai kitokį erdvės suvokimą. Tai – meilės kelias. Be meilės šitoks kūrybos procesas neįmanomas. Kūrėjas susilieja su kūrybos procesu, tampa vienu. Kol gyvuoja ego, šitoks judėjimas neįvyksta. Gali būti judėjimo iliuzija, kuri panaši į mechanišką vandens taškymą baloje. Tikras kūrybos procesas – tekanti upė. Klausimas: kas svarbiau – upė ar jos vanduo, nebekyla, nes vienas be kito neegzistuoja ir tuo pačiu sudaro vieną visumą. Kiekvienas einantis šiuo keliu, išgyvena visiškai individualius jausmus, pasikartojimas neįmanomas, kaip neįmanoma ir apgaulė. Tikri dalykai, tikra kūryba niekada neiskartoja. Bet koks ego elementas gimdo iliuziją ir stabdo procesą. Einant šiuo kūrybos keliu visų pirma būtina suvokti save, pasiekti savo centrą. Tai – savęs gydimo procesas. Tik įveikus jį įmanoma atsiverti naujai harmoningos evoliucijos proceso pakopai, t.y. tapti nuolat prisipildančiu atviru indu. Tik būdamas atviras gali imti, tik turėdamas gali duoti, tik būdamas pilnas gali dalintis, tik nuolat judėdamas gali kurti, būti procese…”[24] Šios Z. Vilutytės mintys primena žymiojo prancūzų filosofo Gastono Bachelardo (1884 - 1962) eiles apie vandenį: „Tyras upelis ar upė gydo ir guodžia kenčiančią, sutrikusią, išsekusią sielą. Tačiau būtina, kad šis tyrumas kalbėtų. Būtina, kad nelaimingasis irgi kalbėtų upei. Tad ateikime, bičiuliai, skaistų rytą užtraukti upelio dainos”[25]

Zitos Vilutytės paveikslų yra Makedonijos pasauliniame piešinių muziejuje, Juodkalnijoje Brudvės Marko K. Gregorovič memorialiniame muziejuje, Gruzijos D. Kipiani memorialiniame muziejuje. Dauguma jų iškeliavo į privačias kolekcijas – Portugalijoje, Maltoje, Indijoje, UK, Švedijoje, Rusijoje, Latvijoje, JAV ir kt. Ji yra Tarpautinės kultūros, meno ir mokslo asociacijos bei fondo IAF ANIMA MUNDI prezidentė (www.iaf-animamundi.com).

Pakruojo kultūros centro informacija