„Laja“

Apie

Šokių kolektyvas „Laja“
 
   Pakruojo kultūros centro šokių kolektyvas „Laja“ susikūrė 1981 m. Tuometinio šokių kolektyvo subūrimo iniciatorė – Janina Putienė – Kutienė. Nuo 1987 m. iki dabar grupei vadovauja choreografė Leokadija Juodagalvienė. 2001 m. šokių kolektyvui suteiktas „Lajos“ vardas.
„Lajos“ šokėjai – tikri entuziastai, aktyviai propaguojantys lietuvišką šokį, parodantys lietuvių tautinių kostiumų grožį ir savitumą, savo koncertine veikla bei pasiekimais  garsinantys Pakruojį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Pakruojiečiai sėkmingai pasirodė organizuotuose tarptautiniuose festivaliuose Bauskėje (1995 m.) bei „Vėliuonos kadrilis“ (Jurbarko raj.), 1999m. Vokietijoje vykusiame folkloro festyvalyje  „Europiada – 36“, 2011 m. ir 2013 – 2017 m. festivaliuose „Mano tėviškės spalvos“ (Ryga). Dažnai kviečiami ir į Bauskės (Latvijos respublika) apskrities miestelių įvairias šventes. Daugiau kaip per tris veiklos dešimtmečius „Lajos“ šokėjai dalyvavo visose respublikinėse, Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse, dažni įvairių festivalių bei kultūrinių renginių dalyviai savame krašte ir visos Lietuvos mastu. Kolektyvas įvairių konkursų dalyvis. „Lajos“ pasirodymai dažnai pelno prizines vietas.
Šokių kolektyvo „Laja“ tikslai ir yra skleisti lietuvišką kultūrą, garsinti savo kraštą bei skatinti jo žmones aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime.
 

Vadovas

Leokadija Juodagalvienė